CHU NHA CO GU

CHU NHA CO GU

CHỦ NHÀ CÓ GU

CHỦ NHÀ CÓ GU

Mỗi dự án là một câu chuyện. Điều tuyệt vời nhất Chúng tôi có thể làm là hiện thực hóa câu chuyện của mỗi gia chủ vào chính ngôi nhà của họ. Đề cao giá trị của sự khác biệt và tôn trọng yếu tố con người. Vì Moderno tin rằng mỗi cá tính là một màu sắc riêng tạo nên cuộc sống muôn màu...

Hoang Thanh Tuan
Hoang Thanh Tuan
2D Designer
Nguyen Hong Phuong
Nguyen Hong Phuong
Project Supervisor
Nguyen Nhu Huynh
Nguyen Nhu Huynh
Business Development
Le Thi Thanh Hoa
Le Thi Thanh Hoa
Human Resources
Huynh Thi Le Xuan
Huynh Thi Le Xuan
3D Team Leader
Nguyen Ngoc Thuan
Nguyen Ngoc Thuan
General Accounting

Tôi không thích đi một mình. Cảm ơn các bạn đã giúp tôi không phải chịu đựng điều tôi không thích ấy. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau làm nên những điều tuyệt vời

- Ho The Anh -

Lê Văn Tuấn
Lê Văn Tuấn
Project Supervisor
Hoai Nam
Hoai Nam
Accountant
Doan Minh Tuan
Doan Minh Tuan
Project Manager
Ho The Anh
liên hệ ngay
đặt lịch thiết kế